Условия на доставката

Доставката на стоките се извършва според условията на куриерската фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от потребителя.

Цената на поръчаните стоки и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Заявената стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт, на посочения от Потребителя адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта, както и в тарифата на куриерската фирма и в потвърждението на поръчката.

Потребителят се задължава лично да приеме и заплати поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което от негово име да приеме поръчаните такива. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на “РИВЕКА” ООД, респективно в офиса на куриера, до поискване от потребителя и се доставя повторно в уговорен допълнително срок. В този случай, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока в срока, договорен в момента на поръчката. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички поизтичащи от това допълнителни разходи по доставката.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед;

2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането – в този случай Потребителят следва да направи рекламация на Куриера в момента на получаване и да уведоми екипа на “РИВЕКА” ООД;

3. Цената при доставката не отговаря на предварително договорената, когато плащането е в момента на доставката;

4. Не е спазен срокьт на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за куриерска услуга. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани на сайта www.mlv.bg. За изпълнение на гаранцията е необходимо да се представи платежен документ (касов бон или документ за банков превод с вписан код на стоката). Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаването й. За целта продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.Връщането на стоката е за сметка на Потребителят.


Сравни 0