Общи условия за ползване

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между “РИВЕКА” ООД (наричано по-долу "mlv.bg" или "Доставчик") и потребителите на електронни (интернет, уеб) страници и услуги, намиращи се на домейн mlv.bg (наричан за краткост сайт/уебсайт). Тези условия обвързват всички настоящи и бъдещи потребители.

 

1. ПОНЯТИЯ

“РИВЕКА” ООД е официален дистрибутор за България на дамско бельо Milavitsa. Уебсайтът www.mlv.bg е интернет магазин, собственост на “РИВЕКА” ООД и на него се предлагат продукти с марка „ Milavitsa”. Уебсайтът предоставя информация и възможност при настоящите „Общи условия” за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в него.

Настоящите "Общи условия" дават информация на потребителите за техните права, ограниченията и отговорностите им при използване на услугите в електронния магазин. Всеки потребител, използващ онлайн магазина е обвързан с правилата на настоящите "Общи условия" от момента на влизане в уебсайта до напускането му. “РИВЕКА” ООД си запазва правото да извършва промени в "Общите условия", цените на продуктите и друга информация в сайта, без предварително анонсиране, като тези промени стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване.

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.MLV.BG

Доставчикът “РИВЕКА” ООД, стриктно спазва законовите нормативи, свързани с правилата за търговия и продажба от разстояние. Във връзка с това ние предоставяме на нашите потребители следната информация:

1. Описание на основните характеристики съгласно посочената от производителя информация и реално качествено изображение на всеки продукт;

2. Продажната цена на всеки отделен продукт с включен ДДС;

3. Тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи свързани с доставката на поръчката. Стойността на доставката се добавя към цената на стоката, обявена в онлайн магазина;

4. Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

5. Право на Потребителя да се откаже от направената поръчка или част от нея, условията и начина за упражняването му;

6. Условията, при които стоката може да бъде върната на доставчика “РИВЕКА” ООД според законовите изисквания;

7. Срок на доставка;

8. Информация относно гаранционните условия и документи, които придружават всеки продукт;

9. Информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката.

 

3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.mlv.bgстоки, Потребителят трябва да попълни личните си данни в посочената регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на услуга от “РИВЕКА” ООД, с произтичащите от това права и задължения за двете страни. С регистрацията си, Потребителят изразява "онлайн" съгласие с настоящите "Общи условия", с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите "Общи условия", възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.mlv.bg. При извършване на регистрация и/или поръчка, потребителят посочва основните данни, съобразно дадените в уебсайта опции. Следните данни са задължителни - име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва онлайн магазина www.mlv.bg със задължението за изпълнение на поръчката и нейната доставка.

Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в "МОЯТА КОШНИЦА" на всеки потребител, въвеждане на изискуемите данни за доставката, избор на метод на плащане и доставка. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. След като представител на www.mlv.bg се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на компанията, поръчката се счита за окончателно потвърдена и започва да тече съответният срок за доставка.

Доставчикът не носи отговорност, ако дадена стока е станала неналична преди окончателното потвърждение на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя за неизпълнение на поръчката.

Поръчките могат да се извършват от различни страници и категории в онлайн магазина, където има публикувани оферти на продукти и подробни описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка и цена. Посочената цена е за 1 (един) брой в лева с включен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена стойността за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката, към общата стойност на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.

Поръчките се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата. Доставката се осъществява в срок до 5 работни дни, освен ако при информацията за даден продукт изрично не е посочено друго.

Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (Потребителят) от една страна и “РИВЕКА” ООД (Доставчикът) от друга, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите.

 

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката на стоките се извършва според условията на куриерската фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от потребителя.

Цената на поръчаните стоки и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Заявената стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт, на посочения от Потребителя адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта, както и в тарифата на куриерската фирма и в потвърждението на поръчката.

Потребителят се задължава лично да приеме и заплати поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което от негово име да приеме поръчаните такива. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на “РИВЕКА” ООД, респективно в офиса на куриера, до поискване от потребителя и се доставя повторно в уговорен допълнително срок. В този случай, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока в срока, договорен в момента на поръчката. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички поизтичащи от това допълнителни разходи по доставката.

 

5. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед;

2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането – в този случай Потребителят следва да направи рекламация на Куриера в момента на получаване и да уведоми екипа на “РИВЕКА” ООД;

3. Цената при доставката не отговаря на предварително договорената, когато плащането е в момента на доставката;

4. Не е спазен срокьт на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за куриерска услуга. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани на сайта www.mlv.bg. За изпълнение на гаранцията е необходимо да се представи платежен документ (касов бон или документ за банков превод с вписан код на стоката). Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаването й. За целта продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.Връщането на стоката е за сметка на Потребителят.

 

7. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

 

Доставчикът се задължава:

1. Да прехвърли собствеността на закупената от него стока на Потребителя след заплащане на покупната цена;

2. Да достави в срок заявената за покупка стока;

3. Да полага необходимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Доставчикът има право:

1. Да изпраща по имейл до Потребителя новини, за получаването, на които Потребителят се е абонирал;

2. Да събира и използва информация за своите потребители, когато същите се регистрират. Тази информация включва задължително име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция. При желание на Клиента, той може да предостави допълнителна информация при регистрацията, при участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът ще използва предоставената информация съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Доставчикът:

1. Полага грижа информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълната й достоверност;

2. Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

3. Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки;

4. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани от трети лица;

5. Доставчикът няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки към сайтове, несобственост на Доставчика;

6. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва онлайн магазина.

 

Потребителят се задължава:

1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

2. Да плати цената на заявената от него стока;

3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставката остават за сметка на Доставчика;

4. Да осигури начин за получаване на поръчаните продукти;

5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си за достъп до онлайн магазина;

6. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата;

7. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Излез”;

8. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Потребителят има следните права:

1. Достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

2. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

3. Да откаже да получи заявената от него за покупка стока само при спазване на настоящите Общи условия и законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство/.

Потребителят, използвайки онлайн магазина www.mlv.bg, следва:

1. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

2. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава Доставчика или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

3. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

4. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват онлайн магазина;

5. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на онлайн магазина;

6. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

7. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави;

8. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.mlv.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимата цена и разходи за доставка по тези заявки.

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Изложената в уебсайта www.mlv.bg информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхно желание.

Доставчикът “РИВЕКА” ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

“РИВЕКА” ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

“РИВЕКА” ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

“РИВЕКА” ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с необходимата грижа.

Приемайки настоящите "Общи Условия", се счита, че Потребителят е дал съгласието си и за събирането, съхраняването и обработването от страна на Доставчика (лично или посредством друго лице) на предоставените при регистрация, поръчка или покупка, лични данни, като доставчикът извършва посочените действия при условията на Закона за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промотиране на събития и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Отказ от страна на потребителя за получаване на информация или рекламни и информационни съобщения се извършва съобразно действащото законодателство и настоящите "Общи Условия".

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.


Сравни 0